Samarbejdspartner

Rieck Inkasso

Vi hjælper dig med betalinger i rette tid, så du kan bruge din tid på din virksomhed.

Vi klarer kreditstyringen, så du slipper for bøvlet.

Rieck Inkasso hjælper dig til en god kreditstyring og sikrer at tilgodehavender bliver betalt i rette
tid, så du i stedet kan fokusere på udvikling og at skabe værdi for dine kunder.

Processen er gjort helt enkel, og med et særdeles konkurrencedygtigt og gennemsigtigt priskoncept.

Vi er med hele vejen

Ønsker du en full-service løsning med rykker-, inkasso- og debitorstyring i én samlet løsning, så kan vi også hjælpe.

Debitorstyring er et tillæg til vores rykker- og inkassoservice, hvor vi overtager din virksomheds inddrivelsesproces allerede fra udstedelsen af fakturaen. Du behøver således alene at udstede faktura, hvorefter vi automatisk overtager hele rykker- og inddrivelsesproces, indtil betalingen er sket.

Via et login til jeres økonomisystem, sørger vi selv for at fremsende rykkerskrivelser til skyldneren når denne er til forfald, på dit eget brevpapir, og sikrer derved en strømlinet og ensartet rykkerprocedure, som sikrer din cash flow og likviditet.

Du får derved frigivet betydelige ressourcer fra den kedelige administration, som kan anvendes til kerneforretningen og skabe værdi for eksisterende og nye kunder.

Processen er gjort helt enkel og med et særdeles konkurrencedygtigt og gennemsigtigt priskoncept.

Eksempel på en udregning

Tømrermester Jensen har udstedt en faktura på 25.000 kr. til en forbruger, og har sendt 1. rykker til kunden uden at der er sket betaling. Processen, hvis skyldner ikke betaler undervejs eller har indsigelser til faktura, vil herefter være som følger:

I ovennævnte tilfælde vil Tømrermester Jensen modtage 25.000 kr. i hovedstol, og Rieck Inkasso vil i honorar modtage følgende:

Rykker 1

Rykker 2

Rykker 3

Procesrenter (30 dage)

Takstmæssige Inkasso omkostninger

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

100,00,-

100,00,-

100,00,-

157,19,-

1.700,00,-

2.157,19,-

Rykker 1: kr. 100,00,-
Rykker 2: kr. 100,00,-
Rykker 3: kr. 100,00,-
Procesrenter: kr. 157,19,-
Takstmæssige inkasso omkostninger: kr. 1.700,00,-
I alt: kr. 2.157,19,-

Skyldneren vil således af Fogedretten blive pålagt at betale i alt kr. 27.157,19, hvoraf de 25.000 tilfalder Tømrermester Jensen og 2.157,19 kr. tilfalder Rieck Inkasso.

Har du spørgsmål til inkassoaftaler eller andet?

Så ring eller skriv til os