Rieck Inkasso

Vi hjælper dig med betalinger i rette tid, så du kan bruge din tid på din virksomhed.
Vi klarer kreditstyringen, så du slipper for bøvlet.

Rieck Inkasso hjælper dig til en god kreditstyring og sikrer at tilgodehavender bliver betalt i rette tid, så du i stedet kan fokusere på udvikling og at skabe værdi for dine kunder.

Processen er gjort helt enkel, og med et særdeles konkurrencedygtigt og gennemsigtigt priskoncept.

Årsabonnement 0,- kr.
Ubegrænset antal sager, anset beløbets størrelse - ingen sag er for lille.
Ingen skjulte gebyrer til oprettelse, administration eller andet.
Ingen provision – virksomheden beholder hele hovedstolen.
Tilfredshedsgaranti – hvis du ikke syntes vi gør det godt nok, så opsig med 1 dags varsel.
Registrering af dårlige betaler i RKI – det gør en forskel.
Adgang til advokat- og juristrådgivning under hele processen, og vi kan føre kravet videre ved domstolene, hvis du måtte ønske det.
Personlig sagsbehandler som håndterer alle ens sager.
Betaling til virksomheden dagen efter at beløbet er modtager af skyldner.
Normalpris 3.000 kr. pr. år
Din pris 0 kr. pr. år
cover_inkasso
Vi klarer debitorstyring, så du slipper for bøvlet.

Ønsker du en full-service løsning med rykker-, inkasso- og debitorstyring i én samlet løsning, så kan vi også hjælpe.

Debitorstyring er et tillæg til vores rykker- og inkassoservice, hvor vi overtager din virksomheds inddrivelsesproces allerede fra udstedelsen af fakturaen. Du behøver således alene at udstede faktura, hvorefter vi automatisk overtager hele rykker- og inddrivelsesproces, indtil betalingen er sket.

Via et login til jeres økonomisystem, sørger vi selv for at fremsende rykkerskrivelser til skyldneren når denne er til forfald, på dit eget brevpapir, og sikrer derved en strømlinet og ensartet rykkerprocedure, som sikrer din cash flow og likviditet.

Du får derved frigivet betydelige ressourcer fra den kedelige administration, som kan anvendes til kerneforretningen og skabe værdi for eksisterende og nye kunder.

Processen er gjort helt enkel og med et særdeles konkurrencedygtigt og gennemsigtigt priskoncept.

Årsabonnement 3.000 kr. + moms.
Ubegrænset antal sager.
Ingen skjulte gebyrer til oprettelse, administration eller andet.
Rieck inkasso modtager selvstændigt login til dit økonomiprogram (E-conomic, Visma, Dinero, Billy), og tjekker selv op på fakturaer med forfaldsdato samt rykker for betaling.
Personlig sagsbehandler med direkte nummer.
Betaling til dig dagen efter at beløbet er modtager af skyldner.
Eksempel på en udregning

Tømrermester Jensen har udstedt en faktura på 25.000 kr. til en forbruger, og har sendt 1. rykker til kunden uden at der er sket betaling. Processen, hvis skyldner ikke betaler undervejs eller har indsigelser til faktura, vil herefter være som følger:

Tømrermester Jensen fremsender rykker 1 til kunden.
Tømrermester Jensen fremsender rykker 2 til kunden.
Tømrermester Jensen fremsender kundestamkort samt kopi af faktura og rykker 1+2 til Rieck Inkasso.
Rieck inkasso tjekker kreditværdighed hos skyldner, og sender rykker 3 med varsel om inkasso og registrering i RKI.
Rieck inkasso sender inkassoskrivelse, hvor der påløber takstmæssige inkassoomkostninger samt registrer skyldner i det lukkede register i RKI.
Rieck Inkasso kontakter skyldner telefonisk vedr. manglende betaling.
Rieck Inkasso tjekker igen kreditværdighed, og giver vurdering af om sagen bør sendes til fogedretten.
Rieck Inkasso sender betalingspåkrav til fogedretten, og skyldner bliver indkaldt til møde i Fogedretten.
Rieck Inkasso fremmøder til fogedretsmødet og tager om muligt udlæg for kundens tilgodehavende hos skyldner.
Rieck Inkasso varetager eventuel afdragsordning med skyldner uden yderligere beregning, og sikrer at skyldner underskrift en skylderklæring ved indgåelse af afdragsordningen.
Hvis skyldner ikke kan betale, flyttes sagen til overvågning i op til 3 år, hvor vi løbende tjekker skyldners kreditværdighed.
Hvis skyldner har indsigelser til en fremsendt faktura, så vil fogedretten oversende sagen til behandling i Civilretten, som er rette instans. Kunden får her GRATIS juridisk vurdering af om sagen egner sig til at gå videre, eller kunden skal acceptere skyldners indsigelse, acceptere tabet og fokusere på andre sager i sin forretning.
Kunden får tillige GRATIS forhandling af en eventuel forligsaftale med skyldner, hvis det vurderes at være bedst for kunden.